ĎAKUJEM

Ťeším sa na Teba, začíname 4.10. 2022 o 20:30hod

Cením si Tvojho času a odhodlania a  takisto viem, že bez akcie nie sú výsledky. Preto buď akčný a

  1. pridaj sa hneď teraz do facebookovej skupiny, v ktorej tréning prebehne. Vpustím Ťa do nej tesne pred začiatkom tréningu.
  2. zapíš si do kalendára termín tréningu 04. 10. o 20:30 hod.
  3. zúčastni sa tréningu naživo, pretože jedine tak dáš svojmu zdraviu prioritu, budeš  môcť so  mnou priamo interagovať a takisto získať špeciálne hodnotné bonusy.